Absolventské zkoušky


Podniková informatika, Služby knihoven, Služby muzeí a galerií

elektronická přihláška (P-IKM)

okruhy k absolventským zkouškám

pokyny k vypracování absolventské práce