VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky

nabízí absolventům všech typů středních škol s maturitní zkouškou vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu

26-47-N/17 Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie

oboru vzdělání: 26-47-N/.. Informační technologie.

Denní studium na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky trvá 3 roky a je děleno do 6 období (zimní a letní období v každém ročníku). Je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Absolvent získá titul DiS. - Diplomovaný specialista v elektrotechnice.

Vzdělávací program Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie umožňuje získání potřebného teoretického vzdělání a vyššího odborného vzdělání, které je požadováno při návrzích, tvorbě a správě bezpečnostních, informačních a komunikačních systémů ve specializovaných organizacích, v oblasti veřejné správy i v komerční sféře. Vzdělávání je určeno těm zájemcům, kteří chtějí získat vysoce odborné znalosti o moderních bezpečnostních, informačních, komunikačních a síťových technologiích a zvládnout potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti k jejich efektivnímu využití v oboru zabezpečovací technika.

Absolventi v průběhu studia získají takové dovednosti, aby byli schopni:

Profil absolventa obou vzdělávacích programů dokreslují a spoluvytvářejí schopnosti a znalosti z oblastí:

Učební plán ZT (26-47-N/17)

VOŠ - plán ZT nový