VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky

nabízí absolventům všech typů středních škol vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu

26-47-N/09 Přenosové a síťové technologie

oboru vzdělání 26-47-N/.. Informační technologie.

Denní studium na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky trvá 3 roky a je děleno do 6 období (zimní a letní období v každém ročníku). Je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Absolvent získá titul DiS. - Diplomovaný specialista v elektrotechnice.

Vzdělávací program Přenosové a síťové technologie umožňuje získání potřebného teoretického vzdělání, které je požadováno při návrzích, tvorbě a správě informačních a komunikačních systémů ve specializovaných organizacích, v oblasti veřejné správy i v komerční sféře. Vzdělávání je určeno těm zájemcům, kteří chtějí získat vysoce odborné znalosti z oblasti moderních informačních, komunikačních a síťových technologií a zvládnout potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti k jejich efektivnímu používání.

Absolventi v průběhu studia získají takové dovednosti, aby byli schopni:

Učební plán PST (26-47-N/09)

VOŠ - plán PT nový