Cc - Informace o vzdělávacím programu - obsah uspořádaný do modulů a vzorový učební plán

Název školy

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky

Název vzdělávacího programu

Informační média a služby

Kód oboru vzdělávání

72-41-N/..

Forma vzdělávání

Denní

Zaměření vzdělávacího programu

Nemá

Název modulu

zkratka

rozsah*

ECTS

zakončení

druh

garant

dop. období

Psychologie

PSY

2p + 2c

5

zkouška

pov.

Mgr. Fonferová, PhD.

1.

Ekonomie

EKO

2p + 2c

5

zkouška

pov.

Ing. Zachovalová

1.

Základy práva

ZPR

2p + 1c

4

zkouška

pov.

JUDr. Makajev

1.

Elektronická dokumentace

EDO

4c

5

zkouška

pov.

Ing. Kupec

1.

Prezentační dovednosti

PRED

2c

3

zkouška

pov.

PhDr. Slámová, PhD.

1.

Média a společnost

MSP

2p + 2c

5

zkouška

pov.

PhDr. Slámová, PhD.

1.

Právo v informační společnosti

PRIS

2p + 1c

4

zkouška

pov.

JUDr. Makajev

2.

Počítačová grafika

POG

2p + 2c

5

zkouška

pov.

Ing. Buriánek

2.

Týmová komunikace

TKO

2c

3

zkouška

pov.

Mgr. Fonferová, PhD.

2.

Ekonomika a řízení

EKR

2p + 2c

5

zkouška

pov.

Ing. Kupec

2.

Úvod do inf. managementu

UIM

2p + 2c

5

zkouška

pov.

PhDr. Buřilová

2.

Databázové systémy

DAS

2p + 2c

5

zkouška

pov.

Ing. Skopec

2.

Organizace informací a znalostí

OIZ

2p + 2c

5

zkouška

pv.

PhDr. Buřilová

3.

Základy marketingu služeb

ZMS

2p + 2c

5

zkouška

pov.

Ing. Zachovalová

3.

Správa elektronického obsahu

SEO

2p + 2c

5

zkouška

pov.

Ing. Jeníčková

3.

Webové aplikace (A)

WAP

2p + 2c

5

zkouška

pov.

Ing. Jeníčková

3.

Informační architektura

IAR

2c

3

zkouška

pov.

PhDr. Kučerová

3.

Informační a komunikační technologie

IKT

1p + 2c

4

zkouška

pov.

Ing. Matějka

3.

Projekt

PRO

1p + 2c

4

zkouška

pov.

Mgr. Fonferová, PhD.

4.

Nová média

NME

2p + 2c

5

zkouška

pv.

Ing. Jeníčková

4.

Rešeršní strategie a systémy (A)

RSS

2p + 2c

5

zkouška

pv.

doc. PhDr. Papík, PhD.

4.

Digitální knihovny a archivy

DKA

2p + 2c

5

zkouška

pv.

PhDr. Bratková, PhD.

4.

Obchodní a firemní informace

OFI

2p

3

zkouška

pv.

doc. PhDr. Papík, PhD.

4.

Úvod do dobývání znalostí z databází (A)

UDZ

4c

5

zkouška

pv.

RNDr. Vaníček, PhD.

4.

Znalostní systémy

ZSY

2p + 1c

4

zkouška

pv.

RNDr. Vaníček, PhD.

5.

Vizuální komunikace firem

VIZ

2p + 2c

5

zkouška

pov.

doc. Ing. Horný, CSc.

5.

Základy multimediální tvorby

ZMT

2p + 2c

5

zkouška

pv.

Mgr. Fokt

5.

Seminář k absolventské práci

SEP

2p

3

zkouška

pov.

PhDr. Buřilová

5.

Volitelné moduly

 

4p

5

zkouška

vol.

 

5.

Volitelné moduly

 

4c

5

zkouška

vol.

 

5.

První cizí jazyk 1 – 5 (A)

 

15c

15

k.zápočet

pov.

PhDr. Kozická, PhD.

1.- 5.

Odborná praxe

OPR

16t.

30

zápočet

pov.

PhDr. Buřilová

6.

Poznámky, další vzdělávací povinnosti:

(A) - předmět absolutoria 

* p - přednáška, c – ostatní