VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky

nabízí absolventům všech typů středních škol vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu

72-41-N/03 Informační média a služby

Denní studium na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky trvá 3 roky a je děleno do 6 období (zimní a letní období v každém ročníku). Je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Absolvent získá titul DiS. - Diplomovaný specialista.

Během studia oboru Informační média a služby se naučíte efektivně ovládat a tvůrčím způsobem využívat nejmodernější metody a procesy spojené s informačními médii a službami. Nepřehlédnutelným benefitem bude schopnost nejen technicky, ale i organizačně pečovat o publikační aktivity pracoviště. Studium vás dokonale připraví na tyto pozice: specialista informačních služeb, analytik médií, správce informačních zdrojů nebo správce elektronického obsahu.