Přijímací řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

 

Další informace Vám poskytne pracovnice studijního oddělení:

Anna Dobošová

email: dobosova@vosis.cz

tel.: 241080314

 

 

 

 

 

Legislativa:

Přijímací zkoušky se v prvním kole přijímacího řízení konají nejdříve 1. června. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. Poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do posledního pracovního dne měsíce října. Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 30. října.