VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky

nabízí absolventům všech typů středních škol vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu

26-47-N/20 Interaktivní grafika a vizualizace

oboru vzdělání 26-47-N/.. Informační technologie.

Denní studium na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky trvá 3 roky a je děleno do 6 období (zimní a letní období v každém ročníku). Je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Absolvent získá titul DiS. - Diplomovaný specialista.

Vzdělávací program Interaktivní grafika a vizualizace umožňuje získání širších znalostí z oblasti informačních technologií, síťových technologií a elektrotechniky.Vzdělávání je určeno těm zájemcům, kteří chtějí získat vysoce odborné znalosti z oblasti 2D i 3D grafiky, vizualizace, multimédií, scénáristiky a dramaturgie, postprodukce a kteří chtějí zvládnout potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti k jejich efektivnímu používání.

Absolventi v průběhu studia získají takové dovednosti, aby byli schopni:

 

UČEBNÍ PLÁN IGV

 

IGV - učební plán