Praxe pro vzdělávací program 72-41-N/01 INFORMAČNÍ MANAGEMENT


 zahraniční praxe   praxe VOŠ   pro firmy 

Proč chodí studenti VOŠIS na praxe?

  • Studenti získávají praktické zkušenosti a dovednosti.
  • Studenti se učí pracovat s konkrétními informačními a komunikačně-technologickými systémy.
  • Studenti získávají pracovní návyky, učí se pracovat v týmu, musí se zorientovat v konkrétních pracovních podmínkách.
  • Studenti se dále specializují v rámci svého studovaného oboru.
  • Studenti mohou po ukončení školy vykázat první pracovní zkušenosti ze studovaného oboru.