Personální zajištění / organizační struktura školy


přímá linka 2410803xx

Vedení školy
     tel. linka
ředitelka školy    Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.reditel[at]sssep9.cz12
statutární zástupce školy
    Ing. Jiří Egrtegrt[at]sssep9.cz
zástupce ředitelky pro VOŠ    Ing. Anna Luxováluxova[at]sssep9.cz13


Administrativní oddělení
knihovna    Anežka Nedomovánedomova[at]vosis.cz16
studijní oddělení     Drahomíra Veselávesela[at]vosis.cz14
    Anna Dobošovádobosova[at]vosis.cz14


Pedagogové
     Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. bezpalec[at]sssep9.cz
     PhDr. Jaroslav Bláha blaha.jaroslav[at]seznam.cz
     Ing. Jan Buriánek jabu[at]seznam.cz
     PhDr. Marcela Buřilová burilova[at]vosis.cz
     Mgr. Bronislav Čepek cepek[at]sssep9.cz
     Doc. Ing. Vratislav Davídek, CSc. davidek[at]sssep9.cz
     Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. davidkova[at]sssep9.cz
     Ing. Jindřiška Drozenová drozenova[at]muzeumprahy.cz
     PhDr. Kateřina Dryáková dryakova[at]volny.cz
     Ing. Jiří Egrt egrt[at]sssep9.cz
     Mgr. Michael Fokt info[at]natureinpicture.com
     Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D. fonferova[at]vosis.cz
     Ing. Karel Holinka holinka[at]sssep9.cz
     Mgr. Jitka Hubrtová hubrtova[at]vosis.cz
     Ing. Stanislav Jadrnýjadrny[at]sssep9.cz
     Pavel Jan, DiS. paja.jan[at]gmail.cz
     PhDr. Dagmar Jelínková djelinkova[at]iex.cz
     Ing. Kateřina Jeníčková jenickova[at]vosis.cz
     Mgr. Karel Kárász karasz[at]sssep9.cz
     Mgr. Jitka Kolmanová kolmanova[at]sssep9.cz
     PhDr. Kateřina Kozická, CSc. kozicka[at]vosis.cz
     RNDr. Václav Kubát, CSc. kubat@aikidocentrum.cz
     Ing. Michael Kupec kupec[at]vosis.cz
     RNDr. Vítězslav Kuželka vitezslav_kuzelka[at]nm.cz
     PhDr. Jiřina Langhammerová jirina_langhammerova[at]nm.cz
     Ing. Anna Luxová luxova[at]sssep9.cz
     JUDr. Alexander Makajev makajev[at]vosis.cz
     Ing. František Matějka matejka[at]sssep9.cz
      Vít Procházka vitprochazka64[at]gmail.com
     Ing. Daniel Rantoš rantos[at]sssep9.cz
     Ing. Antonín Skopec skopec[at]vosis.cz
     PhDr. Hana Slámová, Ph.D. slamova[at]vosis.cz
     MgA. Miroslav Souček mireksoucek[at]volny.cz
     PhDr. Eduard Šimek simek[at]vosis.cz
     Mgr. Adriana Takáčová takacova[at]sssep9.cz
     RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. vanicek[at]fsv.cvut.cz
     Ing. Lucie Vaníčková, Ph.D. vanickov[at]vosis.cz
     Bc. Kamil Voděra info[at]foto-grafika.cz
     Ing. Lucie Zachovalová zachovalova[at]sssep9.cz
     MgA. Martin Zbořil martiini[at]me.com
     Bc. Pavel Zeman, DiS. zeman[at]vosis.cz
     Ing. Lucie Zemanová zemanova[at]sssep9.cz
     RNDr. Jiří Žalman jiri.zalman[at]mkcr.cz