Nápověda pro vyhledávání


Vyhledávání podporuje následující operátory:

+
Plus před slovem označuje, že slovo musí být obsaženo v každém vráceném záznamu.
-
Mínus před slovem označuje, že slovo nesmí být obsaženo v žádném vráceném záznamu.
Když slovo nemá před sebou ani plus ani minus je nepovinné, ale když ho záznam obsahuje tak je ohodnocen více.
< >
Tyto dva operátory se použijí pro změnu příspěvku slova pro důležitost spojenou se záznamem. Operátor < zmenšuje příspěvek a operátor > ho zvětšuje. Viz. příklad.
( )
Závorky jsou používány pro seskupování slov do podvýrazů.
*
Hledají se záznamy se slovy které místo * obsahují jakékoliv znaky. Tento operátor může být přidán pouze na konci slova, nelze jej použít na začátku či uvnitř slova.
"
Výraz uzavřený v "", vrátí pouze záznamy obsahující výraz tak jak je napsán.

Zde je pár příkladů:

jablko banán
nalezne záznamy, které obsahují alespoň jedno z těchto slov.
+jablko +juice
... obě tyto slova.
+jablko hruška
... slovo ''jablko'', ale hodnocení je vyšší když záznam současně obsahuje i slovo ''hruška''.
+jablko -hruška
... slovo ''jablko'' ale neobsahuje slovo ``hruška''.
+jablko +(>koláč <štrůdl)
... ''jablko'' a ''koláč'', nebo ''jablko'' a ''štrůdl'' (v jakémkoliv pořadí) , ale hodnocení ''jablko koláč'' je vyšší než ''jablko štrůdl''.
jabl*
... ''jablko'', ''jablečný'', ''jabloň'' i ''jablonec''.
"několik slov"
... ''několiv slov o lásce'', ale ne ''několik hlasitých slov''.