Informace od vyučujících


Skopec Antonín 23.03.2020  Výuka UDZ, DAS, OFI a PHP
Na stánkách moodle.vosis.cz v příslušných kurzech získáte informace o tom jakou látku máte k dispozici k samostudiu a jaké úkoly máte splnit.
V teams.microsoft.com jsou založeny příslušné předměty a je možnost zeptat na jakékoliv otázky související s probíranou látkou. Případně pomocí chatu v Teams je možné se zeptat přímo osobně.