Co je VOŠISCharakter studia

Výuka na Vyšší odborné škole informačních služeb byla zahájena experimentálně v roce 1992. V roce 1999 ukončila VOŠIS své aktivity v oblasti středního školství a věnuje se výhradně terciárnímu sektoru vzdělávání.
Rada hlavního města Prahy odsouhlasila k 1.7.2017 sloučení VOŠ a SŠSE, Novovysočanská 48, Praha 9 a VOŠ informačních služeb, Pacovská 4, Praha 4. Nástupnickou organizací je VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky. Nový název školy od 1.7.2017: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky

Změny od 1.7.2017: Vyšší odborná škola

Výuka studentů VOŠ bude od září 2017 probíhat primárně v budově Pacovská, pro výuku některých specializovaných předmětů bude využito laboratoří v budově Novovysočanská.
Výuka bude probíhat s využitím špičkového know-how a moderní techniky specializované dle zaměření.
Studijními programy pro denní studium vyšší odborné školy zůstávají v současnosti:

- 72-41-N/01 Informační management ve třech specializacích: podniková informatika, služby knihoven a služby muzeí a galerií.
- 26-47-N/20 Interaktivní grafika a vizualizace
- 26-47-N/17 Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie
- 26-47-N/09 Přenosové a síťové technologie

Standardní délka denních programů je tři roky.

Studijní program Informační management využívá modulárního systému výuky, ve kterém je obsah učiva přeskupen do menšího počtu relativně samostatných celků. Takto vzniklým modulům jsou v závislosti na jejich náročnosti přiděleny kredity. Pro úspěšné zvládnutí období je nutné získat předem daný počet kreditů.

Kreditní systém hodnocení umožňuje individuální přístup k hodnocení studijních výsledků a diferencování studijní zátěže studenta v závislosti na jeho předchozí přípravě. Vytváří prostor pro rozložení povinností studenta do delšího časového úseku zejména v těch modulech, pro které nezískal předchozím studiem dostatečnou průpravu.

Samotná struktura učebního plánu je založena na předpokladu, že práce informačního specialisty vychází ze společného základu, jenž je vytvářen zejména v průběhu prvního roku studia. V dalších ročnících se studenti specializují na zvolenou tematiku a mohou vyjádřit svůj zájem výběrem volitelných předmětů a zpracováním absolventské práce v závěru studia.

Velmi důležitým modulem, který podtrhává praktický charakter studia, je odborná praxe, jež se realizuje ve firmách, muzeích a knihovnách v České republice. Velkou část studentů se daří umísťovat každoročně na praxi v zahraničních firmách.

Proto je pro studenty důležitá i znalost cizích jazyků. Výuka cizích jazyků tvoří významnou část profilu absolventa; ten je schopen světový jazyk při své práci aktivně využívat.

Škola je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem hl.m. Prahy a na rozdíl od soukromých vyšších odborných škol vybírá pouze symbolické školné 1250,-Kč za jedno období.