Odborná a přednášková činnostProjekt SVES 2012 Study visit Maia Portugal, Hana Slámová

Zajímavé přednášky na VOŠIS Praha

Skripta a učební texty vydané v rámci VOŠIS Praha

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional
je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.