AktualityZobrazuji aktuality 11 - 20 ze 9222 nalezených   strana: 2/923

Šimek Eduard 13.03.2020 VO2K, VO2M - KDR - emailové adresy
Studentky a studenti, lituji, že musím připomínat svou včerejší prosbu o sdělení emailových adres, na něž vám budu moci zasílat materiály a úkoly pro domácí studium. Zatím na mou emailovou adresu simek@vosis.cz došla jediná odpověď (Kristýně Brůžkové děkuji), ač jsem žádal o urychlenou reakci. Očekávám tedy nadále okamžité odpovědi. Děkuji.Buřilová Marcela 13.03.2020 Výuka PI1a a IF1a
Na stránkách moodle.vosis.cz jsou nově otevřeny kurzy pro předměty Paměťové instituce a Informační fondy. Přihlaste se do kursu a sledujte výuku.Skopec Antonín 12.03.2020 Výuka UDZ,DAS,OFI a PHP probíhá v MOODLE
Na stánkách moodle.vosis.cz v příslušných kurzech získáte informace o tom jakou látku máte k dispozici k samostudiu a jaké úkoly máte splnit.Šimek Eduard 12.03.2020 VO2K, VO2M - KDR - emailové adresy
Vzhledem k mimořádné situaci prosím všechny studentky a studenty o urychlené sdělení emailových adres, na něž bych jim mohl zaslat materiály a úkoly pro domácí studium. Děkuji.Antonín Skopec 11.03.2020 Informace o placení školného za mimořádné situace
Informace o možnosti vrácení školného, či jeho poměrné části v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

V souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR se nepřerušuje se výuka, pouze se ruší prezenční forma výuky. Výuka pokračuje dále denní formou, není ovšem zajišťována prezenčně, ale formou e-learningu a dalších forem výuky.
Zaplacené školné se nevrací, nevrací se ani poměrná část. Student čerpá službu poskytovanou školou dle akreditovaného vzdělávacího programu, forma je upravena dle možností školy tak, aby vzdělávání nevyžadovalo osobní přítomnost studenta ve škole. Jsou využívány různé formy e-learningu a konzultací prostřednictvím elektronických sítí.
Vrácení školného může být řešeno dle § 14 Vyhl.č.10/2005 Sb. a to pouze ve výjimečných případech (např. zaplatil-li student školné na celý školní rok a po zimním období vzdělání ve škole ukončil).
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc., v.r.
ředitelka školy
 
Placení školného na VOŠ se řídí Vyhláškou o vyšším odborném vzdělávání č. 10/2005 Sb., ustanovení § 14 a § 15.
Nejvyšší možná úplata za vyšší odborné vzdělávání (dále jen „školné“) v jednotlivých oborech vzdělání vyšších odborných škol zřizovaných státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí se za školní rok stanovuje dle § 14 vyhl. takto:
82 – Umění a užité umění                                         5 000,- Kč
41 – Zemědělství a lesnictví                                      5 000,- Kč
43 – Veterinářství a veterinární prevence                 5 000,- Kč
65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus                 4 000,- Kč
72 – Publicistika, knihovnictví a informatika           2 500,- Kč
68 – Právo, právní a veřejnosprávní činnost            2 500,- Kč
ostatní                                                                       3 000,- Kč
Ředitel školy může dle ustanovení § 14 odst. 2 vyhlášky ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50 % finanční částky uvedené výše.
Splatnost školného upravuje § 15 vyhlášky.
Student uhradí školné ve dvou splátkách:

  1. a) nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku,

  2. b) přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.


Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.
Antonín Skopec 11.03.2020 Organizace výuky a chodu školy v období vyhlášené mimořádné situace
Dle rozhodnutí Bezpečnostní rady státu jsou všechna pracoviště VOŠIS a SŠEMI pro žáky a studenty uzavřena.
Opatření pro žáky a studenty:

Pedagogičtí pracovníci budou přítomni ve škole každý den od 8 do 12 hodin.
Provozní zaměstnanci zajistí běžný provoz budov školy a zajištění všech administrativních činností.
Informace budeme průběžně zveřejňovat na www stránkách školy.
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.
Ředitelka školy,v.r.
Hubrtová Jitka 09.03.2020 LIT 1 - K2,M2
Dne 10.3. odpadá výuka pro nemoc vyučujícího. Hodiny budou nahrazeny po dohodě s posluchači.Jelínková Dagmar 03.03.2020 SVD - 1. páteční výukový blok
Upozorňuji studentky a studenty kurzu SVD, že 1. páteční exkurze se uskuteční tento pátek 6. 3. 2020 v 11:00 (čas lze ještě po domluvě ve čtvrtek 5.3. změnit) v Anežském klášteře, vstup z Anežské ulice, kde se sejdeme (v případě nepříznivého počasí sraz uvnitř u pokladny).
Doprava: TRAM 6, 8, 15, 26 zastávka Dlouhá třída, pak pěšky ul. Dlouhá, Rybná, Haštalské nám., Anežská, nebo BUS 207 zastávka Nemocnice na Františku, pak pěšky Dvořákovo nábřeží, Kozí ul., U Milosrdných, Anežská.
Šimek Eduard 24.02.2020 VO2K, VO2M - KDR - projektový úkol
Pro nepřítomné na výuce dne 20. 2. připomínám téma zadaného projektového úkolu: Doklady kulturního dědictví v mém rodišti (bydlišti). Termín odevzdání kratšího písemného sdělení: čtvrtek 5. 3. Platí i pro přítomné na výuce.Fonferová Ludmila 09.02.2020 Týmová komunikace (začátek hodiny podle skupin)
Na úvodní hodinu se dostavte v 8.40 hod, kromě skupiny studentů, která začíná v 8.00 hod: Huml František, Jakub Poloprutský a Tereza Honzáková. <<  < novější   starší >  >>