Harmonogram školního roku 2016/2017 v.20170518

 

*

VOŠIS (16 týdnů)

 

Přijímací řízení

31. 5., 15. 8. 2016

 

 

Zápis 1. ročníků

1.9. 2016 a 19. 9. 2016

 

Absolventské  zkoušky

8.a 9. 9. 2016

Termín odevzdání  19. 8. 2016

 

Zářijové zkoušky

Do 9. 9. 2016

 

Zimní období  / semestr

1.      1. 9. 2016 - 31. 1. 2017

2.      výuka 19. 9. 2016 – 13. 1. 2017

 

Zkouškové období

16. 1.  – 10. 2. 2017

 

Absolventské zkoušky

NT, OT  9. 2.  2017

Odevzdávání AP 3. 1. 2017

 

Letní období / semestr

1.2. 2017 – 31. 8. 2017

výuka 13. 2.  -  2. 6. 2017

 

Zkouškové období   

5. 6.  – druhý týden září 2017 s výjimkou prázdnin

 

Absolventské zkoušky

 

KM: 19. – 20. 6. 2017, I: 21. – 22. 6. 2017

Odevzdávání AP 15. 5. 2017

 

Praxe

13. 2.  – 2. 6. 2017

 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18

 

Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo do 31. 5. 2017
2. kolo do 25.8.2017, 3. kolo do 15.9.2017 a 4. kolo do 29.9.2017

 

 

 

Různé

Vánoční prázdniny 23. 12.2016  – 2. 1. 2017