Absolventské zkoušky leden 2018 VOŠ KM v.20180115 09:08

Absolventské zkoušky - náhradní a opravný termín dne 29. ledna 2018
Zaměření vzdělávacího programu: Služby muzeí a galerií,   Služby knihoven
                                 
učebna 1.5
Poř.       Jméno         Vedoucí AP         Oponent AP Obhajoba AP    Jazyk Odborná   část Poznámky
1. M Klokočníková Petra Mgr.Ludmila Fonferová, Ph.D. PhDr. Kateřina Kozická,CSc. 9:00 - 10:40 1 OTAP + 2 OT OČ
2. M Mrozková Natálie Doc.PhDr.Jaroslav Bláha,Ph.D. PhDr. Kateřina Kozická,CSc. 9:20 - - NT OAP
3. M Valter Tomáš  - - - 10:25 AJ   2 OT AJ
4. K Trepková Tereza PhDr. Marcela Buřilová PhDr. Eduard Šimek,CSc. 9:40 - - NT OAP  
5. K Venclová Tereza PhDr. Marcela Buřilová PhDr. Kateřina Kozická,CSc. 10:00 - - 1 OT OAP
Dostavte se miimálně 1 hodinu před vlastní zkouškou