Absolventské zkoušky leden 2018 VOŠ I v.20180129 11:08

Absolventské zkoušky - náhradní a opravný termín  dne 31. ledna 2018
Zaměření studijního programu: Podniková informatika
učebna 1.5
Učebna 1.5
Poř. Jméno Vedoucí AP Oponent AP Obhajoba AP Jazyk Odborná část               Poznámky
1 Faměra Štěpán Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D. PhDr.Kateřina Kozická, CSc. 8:40 - - 2 OT OAP
2 Eliáš Bartoloměj  Ing. Kateřina Jeníčková PhDr.Kateřina Kozická, CSc. 9:00 - - NT OAP
3 Hloušek Jan omluva AP - - - 11:00 2 OT OČ
4 Janoušková Veronika omluva AP - - - 11:15 1OT OČ
5 Jarý Jan omluva AP - - 10:45 AJ 11:30 1OT OČ+AJ
6 Kleinová Martina Ing. Bc. Michael Kupec Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D. 9:20 - - 2OT OAP
7 Rajchert Roman Ing. Kateřina Jeníčková PhDr.Kateřina Kozická, CSc. 9:40 - - NT OAP
8 Slavíčková Anna Ing. Bc. Michael Kupec PhDr.Kateřina Kozická, CSc. 10:00 - - NT OAP
9 Wichs Šimon Ing. Kateřina Jeníčková Ing. Bc. Michael Kupec 10:20 - - 1OT OAP  
Dostavte se minimálně 1 hodinu před vlastní zkouškou