Absolventské zkoušky září 2017 VOŠ KM v.20170901 08:08

Absolventské zkoušky - náhradní a opravné termíny - dne 7. září 2017
Zaměření studijního programu: Služby knihoven
              Služby muzeí a galerií
učebna 1.5  
Poř. Jméno Vedoucí AP Oponent AP Obhajoba AP Jazyk Odborná  část          Poznámky
1K Smítka Pavel PhDr. Marcela Buřilová Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D. 8:20 - - NT OAP
2K Venclová Tereza  - - - 9:25 AJ - 1OT AJ
3K Kolářová Jiřina PhDr. Marcela Buřilová PhDr. Kateřina Kozická, CSc.  8:40 9:40 AJ 11:00 1OT
4K Trepková Anna - - - - 10:15 omluva OAP+1OTOČ
5M Klokočníková Petra - - - - 10:30 1OTOČ
6M Mrozková Natálie - - - - 10:45 omluva OAP+1OTOČ 
7M Petrmichl Jan Mgr.Ludmila Fonferová, Ph.D. PhDr. Kateřina Kozická, CSc.  9:00 - - NT OAP
8 M Valter Tomáš - - - 9:55 AJ 11:15 1 OT AJ+OČ
Dostavte se minimálně 1 hodinu před vlastní zkouškou