Okruhy k absolventským zkouškám


Platné od června 2018
Podniková informatika (P3I)
Okruhy k absolventským zkouškám - Anglický jazyk platné od června 2018 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám platné od června 2018 (formát pdf)

Služby knihoven (P3K)
Okruhy k absolventským zkouškám - Anglický jazyk platné od června 2018 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám platné od června 2018 (formát pdf)

Služby muzeí a galerií (P3M)
Okruhy k absolventským zkouškám - Anglický jazyk platné od června 2018 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám platné od června 2018 (formát pdf)


Platné od června 2017
Podniková informatika (P3I)
Okruhy k absolventským zkouškám - Německý jazyk platné od června 2017 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám - Anglický jazyk platné od června 2017 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám platné od června 2017 (formát pdf)

Služby knihoven (P3K)
Okruhy k absolventským zkouškám - Německý jazyk platné od června 2017 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám - Anglický jazyk platné od června 2017 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám platné od června 2017 (formát pdf)

Služby muzeí a galerií (P3M)
Okruhy k absolventským zkouškám - Německý jazyk platné od června 2017 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám - Anglický jazyk platné od června 2017 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám platné od června 2017 (formát pdf)

Platné od června 2016
Podniková informatika (P3I)
Okruhy k absolventským zkouškám - Německý jazyk platné od 2016 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám - Anglický jazyk platné od 2016 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám platné od 2016 (formát pdf)

Služby knihoven (P3K)
Okruhy k absolventským zkouškám - Německý jazyk platné od 2016 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám - Anglický jazyk platné od 2016 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám platné od 2016 (formát pdf)

Služby muzeí a galerií (P3M)
Okruhy k absolventským zkouškám - Německý jazyk platné od 2016 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám - Anglický jazyk platné od 2016 (formát pdf)
Okruhy k absolventským zkouškám platné od 2016 (formát pdf)