Průběh studia


Semestr 1
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Matematika I MAT/I 4
Psychologie I PSY/I 2
Ekonomie I EKO/I 3
Právo I PRA/I 3
Informační technologie I ITE/I 3
Filozofie FIL 3
První cizí jazyk Angličtina ANJ/IA 3
Němčina NEJ/IA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/IB 3
Němčina NEJ/IB
Volitelné moduly (jeden z následujících)
Obchodní korespondence OKO 2
Seminář z matematiky SEM 2
Cizí jazyk konverzace CJK 2
Základy práce na PC ZPC 2
Semestr 2
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Matematika II MAT/II 4
Psychologie II PSY/II 2
Ekonomie II EKO/II 3
Právo II PRA/II 3
Informační technologie II ITE/II 3
Kulturologie KUL 3
První cizí jazyk Angličtina ANJ/IIA 3
Němčina NEJ/IIA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/IIB 3
Němčina NEJ/IIB
Volitelné moduly (jeden z následujících)
Obchodní korespondence OKO 2
Seminář z matematiky SEM 2
Cizí jazyk konverzace CJK 2
Základy práce na PC ZPC 2
Semestr 3
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Ekonomika a řízení I EKR/I 3
Sociální komunikace I SOK/I 2
Informační technologie III ITE/III 3
Informační služby INS 3
Estetický rozměr kulturního dědictví I ERK/I 3
Vlastivěda VLA 3
Služby Internetu SIN 2
První cizí jazyk Angličtina ANJ/IIIA 4
Němčina NEJ/IIIA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/IIIB 3
Němčina NEJ/IIIB
Semestr 4
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Ekonomika a řízení II EKR/II 3
Sociální komunikace II SOK/II 2
Muzea a veřejnost MUZ 3
Databázové systémy DAS 3
Přírodní vědy v muzeích PVM 4
Estetický rozměr kulturního dědictví II ERK/II 2
Technika v muzeu TEM 2
První cizí jazyk Angličtina ANJ/IVA 4
Němčina NEJ/IVA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/IVB 3
Němčina NEJ/IVB
Semestr 5
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Marketing I MAR/I 3
Společenské vědy v muzeích SVM 4
Muzikologie MUK 2
Základy ochrany a péče o sbírky ZOP 3
Výstavní prezentace VYP 3
První cizí jazyk Angličtina ANJ/VA 4
Němčina NEJ/VA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/VB 3
Němčina NEJ/VB
Volitelné moduly (dva z následujících)
Veřejná správa VES 2
Národopis NAR 2
Prehistorie a protohistorie PAP 2
Mimoevropské kultury MEK 2
Semestr 6
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Marketing II MAR/II 3
Archivistika ARC 3
Životní prostředí a památková péče ZIP 3
Muzejní a galerijní knihovny MGK 4
Úvod do muzeologie UDM 2
První cizí jazyk Angličtina ANJ/VIA 4
Němčina NEJ/VIA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/VIB 3
Němčina NEJ/VIB
Volitelné moduly (dva z následujících)
Galerijní sbírky GAL 2
AV média a fotografie AVM 2
Dokumentace soudobých dějin DSD 2
Laboratorní práce se sbírkami LAB 2
Semestr 7
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Odborná praxe PPR 35
Seminář k absolventské práci * SEB 2


* kumulovaně jednou za měsíc 8 hodin