Průběh studia


Semestr 1
Povinné moduly
Kód Celkem
Matematika I MAT/I 4
Psychologie I PSY/I 2
Ekonomie I EKO/I 3
Právo I PRA/I 3
Informační technologie I ITE/I 3
Informace a společnost I ISP/I 3
První cizí jazyk Angličtina ANJ/IA

3
Němčina NEJ/IA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/IB 3
Němčina NEJ/IB
Volitelné moduly (jeden z následujících)
Obchodní korespondence OKO 2
Seminář z matematiky SEM 2
Cizí jazyk konverzace CJK 2
Základy práce na PC ZPC 2
Semestr 2
Povinné moduly
Kód Celkem
Matematika II MAT/II 4
Psychologie II PSY/II 2
Ekonomie II EKO/II 3
Právo II PRA/II 3
Informační technologie II ITE/II 3
Informace a společnost II ISP/II 3
První cizí jazyk Angličtina ANJ/IIA

3
Němčina NEJ/IIA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/IIB 3
Němčina NEJ/IIB
Volitelné moduly (jeden z následujících)
Obchodní korespondence OKO 2
Seminář z matematiky SEM 2
Cizí jazyk konverzace CJK 2
Základy práce na PC ZPC 2
Semestr 3
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Ekonomika a řízení I EKR/I 3
Sociální komunikace I SOK/I 2
Informační technologie III ITE/III 3
Informační služby INS 3
Informační fondy I INF/I 3
Projektování informačních systémů PRI 3
Služby Internetu SIN 2
První cizí jazyk Angličtina ANJ/IIIA

4
Němčina NEJ/IIIA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/IIIB 3
Němčina NEJ/IIIB
Semestr 4
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Ekonomika a řízení II EKR/II 3
Sociální komunikace II SOK/II 2
Public relations PRE 3
Databázové systémy DAS 3
Informační fondy II INF/II 4
Automatizované knihovnické systémy AKS 2
Literatura I LIT/I 2
První cizí jazyk Angličtina ANJ/IVA

4
Němčina NEJ/IVA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/IVB 3
Němčina NEJ/IVB
Semestr 5
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Informační fondy III INF/III 4
Informační systémy I ISY/I 4
Marketing I MAR/I 3
Literatura II LIT/II 4
První cizí jazyk Angličtina ANJ/VA

4
Němčina NEJ/VA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/VB 3
Němčina NEJ/VB
Volitelné moduly (dva z následujících)
Odborný cizí jazyk I OCJ/I 2
Dějiny umění I DEU/I 2
Řízení lidských zdrojů RLZ 2
Elektronické publikování EPU 2
Semestr 6
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Informační fondy IV INF/IV 4
Informační systémy II ISY/II 4
Marketing II MAR/II 3
Specializované informační systémy SIS 4
První cizí jazyk Angličtina ANJ/VIA

4
Němčina NEJ/VIA
Druhý cizí jazyk Angličtina ANJ/VIB 3
Němčina NEJ/VIB
Volitelné moduly (dva z následujících)
Odborný cizí jazyk II OCJ/II 2
Veřejná správa VES 2
Dějiny umění II DEU/II 2
Architektura knihoven AKN 2
Semestr 7
Povinné moduly Počet hodin týdně
Kód Celkem
Odborná praxe PPR 35
Seminář k absolventské práci * SEB 2


* kumulovaně jednou za měsíc 8 hodin