Platba školného  Informace o platbě školného

Školné za rok činí 2.500 Kč (za semestr 1.250 Kč)

č.účtu: 2003420018/6000

var.symbol: uvádějte své ID číslo, které naleznete na intranetu / v rozhodnutí o přijetí.

Adresa školy : VOŠIS a SŠEMI Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9

Úhrada školného vždy do začátku semestru!