Informace pro firmy


 • Odborné praxe jsou povinné pro všechny studenty VOŠIS.
 • Praxe jsou bezplatné.
 • Délka praxí je 2-4 měsíce (dle oboru studia).

  Vhodná pracoviště:

 • IT oddělení firem a podniků, podniky specializované na vývoj IS, webových stránek a aplikací
 • Muzea, galerie, propagační oddělení organizací zabývajících se kulturním dědictvím, střediska památkové péče, orgány místní správy a samosprávy
 • Veřejné a odborné knihovny, archivy, soukromé informační agentury, dokumentační střediska

  Ke stažení:

  Pokyny pro firmy    
      - detailní popis průběhu a administrace odborné praxe, vhodná pracoviště, možné pracovní činnosti

  Vzor dohody o odborné praxi    
     
  Závěrečné hodnocení studenta po praxi    
     Formulář hodnocení praxe pro firmu, studijní obor VOŠ