Praxe VOŠ


 • Praxe probíhá v posledním semestru studia.
 • V 5. semestru si studenti vyhledají pracoviště a nejpozději do konce ledna musí být uzavřena dohoda o odborné praxi (smluvní zajištění praxe mezi školou a pracovištěm).
 • Praxe je vykonávána po celý šestý semestr, tj. 16 týdnů, 7 hodin denně (tj. 35 hodin týdně).
 • Předmět je povinný, ukončen zápočtem, ohodnocen 30 ECTS.

  Zápočet je udělen na základě:

 • Hodnotícího formuláře pro firmu (hodnocení ze strany vedoucího praxe na pracovišti, včetně potvrzení o vykonání praxe ve stanoveném rozsahu)
 • Hodnotícího formuláře pro studenty
 • Závěrečné zprávy z praxe

  Ke stažení:

  Pokyny k odborné praxi    
      - detailní popis průběhu praxe a administrativního zajištění, včetně pokynů k závěrečné zprávě z praxe a formuláře s informacemi pro sestavení dohody o odborné praxi
  hodnoceniVOS-f    
     Formulář hodnocení praxe pro firmu
  hodnoceniVOS-s    
     Formulář hodnocení praxe pro studenta