Odborná praxe - seznam pracovišť


VOŠ P3 LS 2018/19    

VOŠ P3 LS 2017/18    

VOŠ P3I LS 2016/17    
VOŠ P3K LS 2016/17    
VOŠ P3M LS 2016/17    

VOŠ P3I LS 2015/16    
VOŠ P3K LS 2015/16    
VOŠ P3M LS 2015/16