Skripta a učební texty vydané v rámci VOŠIS Praha


 • Buřilová, Marcela. Jmenné zpracování : učební text.
       1. vyd. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1999. 123 s.

 • Buřilová, Marcela. UNIMARC : učební text.
       2. dopln. vyd. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 2001. 91 s.

 • Buřilová, Marcela. UNIMARC/Autority : učební text.
       1. vyd. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 2001. 67 s.

 • Buřilová, Marcela. Kat pro Windows [ počítačový soubor ] : učební program pro katalogizaci.
       2. přeprac. vyd. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1998.

 • Buřilová, Marcela. MDT [ počítačový soubor ] : učební program pro Mezinárodní desetinné třídění.
       1. vyd. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1995.

 • Buřilová, Marcela. PH [ počítačový soubor ]: učební program pro Předmětová hesla.
       1. vyd. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1995.

 • Čejková, Ivana. Konzervace a restaurování muzejních sbírek.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1999.

 • Fojtíková, Jana. Dějiny evropské hudby. [ Pomocný text k předmětu muzikologie ]
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1998.

 • Klimánek, David. Databázové systémy - doplňkový text k předmětu.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 2010.

 • Kouba, Jaromír. Úvod do muzeologie.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1998.

 • Kučerová, Helena. Tvorba bází dat.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1999.

 • Kučerová, Helena. Projektování informačních systémů - teze.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1999.

 • Kučerová, Helena. Projektování informačních systémů. Teze.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 2000.

 • Kučerová, Helena. Automatizované rešeršní systémy - teze.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1999.

 • Pátek, Jiří. Finanční matematika.
       2. Vydání. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 2000.

 • Pátek, Jiří. Manažerská věda I.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1999.

 • Pátek, Jiří. Manažerská věda II.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1999.

 • Pátek, Jiří. Matematika I/1.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 2001.

 • Pátek, Jiří. Vybrané kapitoly z manažerské vědy.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1999.

 • Slámová, Hana. Sociální komunikace.
       2. upr. vyd. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1996.

 • Slámová, Hana. Informace a společnost. [ Vybrané kapitoly ].
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1999.

 • Stöcklová, Anna. Akvizice.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 2001.

 • Špála, Milan. Lékařské informační systémy.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1999.

 • Vlasák, Rudolf. Základy informační politiky.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 2001.

 • Vlasáková, Blanka. Trh informačních pramenů.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 1998.

 • Žalman, Jiří. Služby muzea veřejnosti.
       Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 2001.