Informace od vyučujících


Buřilová Marcela 30.01.2020  Opravná zkouška
Opravná zkouška MIF a INF 2 se koná v pátek 31. 1. v 9 hodin v učebně 1.1.