Informace od vyučujících


Skopec Antonín 15.01.2020  GIT
Upozorňuji studenty, kteří neprezentovali svůj projekt v hodině, že jej musí odevzdat elektronicky mailem. Bez odevzdání není možné získat zápočet.