Informace od vyučujících


Luxová Anna 05.11.2019  6.11.2019 - hodiny Ing. Zachovalové
Hodiny se ruší, paní Zachovalová má dovolenou.