Informace od vyučujících


Luxová Anna 16.09.2019  Výuka 17.9.2019 - Zachovalová
Dne 17.9.2019 má paní Zachovalová dovolenou, výuka odpadá.