Informace od vyučujících


Luxová Anna 03.09.2019  Výuka 9.9.2019
Dne 9.9.2019 je výuka nahrazena školením BOZP, PO, ŠKolní řád apod. Pro studenty 1. ročníků od 8:00 hod. v učebně 1.1., pro studenty vyšších ročníků od 10:00 hod. v učebně 1.1. Školení je povinné a nahrazuje vyučování. Luxová