Informace od vyučujících


Skopec Antonín 18.06.2019  Prezentace k absolutoriu (Informační management IKM)
Nezapomeňte uložit prezentaci k absolutoriu na SEP.
Odkaz pro nahrání prezentace minimálně den před absolutoriem naleznete v sekci Mé položky ... Uložení prezentace.