Informace od vyučujících


Luxová Anna 17.06.2019  Zkouška SVD - pí Jelínková
Ve čtvrtek 20.6.2019 se mění místo zkoušky. Dostavte se ve 14:00 na sekretariát školy. Luxová