Informace od vyučujících


Buřilová Marcela 07.06.2019  VO 3 - odborná praxe
Připomínám, že termín odevzdání podkladů pro uznání odborné praxe je 5 pracovních dní od ukončení praxe.