Informace od vyučujících


Buřilová Marcela 29.05.2019  PAI 1 - VO2K
V pátek 31. května v rámci výuky navštívíme knihovnu strahovského kláštera. Sraz v 9 hodin před vchodem (Strahovské nádvoří 132/1, Praha 1-Hradčany)