Informace od vyučujících


Buřilová Marcela 15.05.2019  konzultace 16.5.
Konzultační hodiny ve čtvrtek 16.5. budou mimořádně v době 11.00-12.30. Budu ve sborovně.