Informace od vyučujících


Buřilová Marcela 12.05.2019  Nepřítomnost
13.-15. května nebudu přítomna, výuka odpadá.