Informace od vyučujících


Hubrtová Jitka 07.05.2019  LIT 1 -VO 2K, VO 2M /náhrada výuky/
Náhradní výuka za 23.4. se uskuteční dne 14.5. od 10.30 v učebně 1.1.