Informace od vyučujících


Jelínková Dagmar 02.05.2019  4.páteční bloková výuka SVD - 24. 5. 2019
Poslední květnová páteční exkurze se uskuteční 24. 5. 2019 od 10:00 v Anežském klášteře, Praha 1. Sejdeme se u pokladny v historické hale. Doprava: tram č. 8, 15, 26 zastávka Dlouhá třída, pak pěšky cca 6 min. ulicemi Dlouhá třída, Rybná, Haštalské nám., Anežská nebo bus 207 zastávka Nemocnice Na Františku, pak pěšky cca 3 min. Dvořákovo nábřeží, přes zahradu Anežského kláštera nebo tram 17 zastávka Právnická fakulta, pak pěšky cca 6 min. přes Dvořákovo nábřeží a ulicemi Kozí, U Milosrdných do Anežské. Náhradní termín za původně plánovanou exkurzi 9.5.