Informace od vyučujících


Kupec Michael 02.05.2019  Odpadnutí vyučování
Mé předměty ze dnů 2/5, 6/5 a 7/5 odpadají.