Informace studijního oddělení


Veselá Drahomíra 29.04.2019  Absolventské zkoušky červen 2019
Termíny:
19. a 20.6. 2019 Podniková informatika
21. 6. 2019 Služby muzeí a galerií, Služby
knihoven
Dne 23. května od 8-13 hod. odevzdáte:
2 výtisky absolventské práce
el. přihlášku k absolventským zkouškám
vytisknutý formulář o vložení Pdf formátu absolventské práce do systému
index (k nahlédnutí)
Index a studijní zprávu odevzdáte ihned po zápočtu z praxe, nejdéle do 12. června 2019.