Informace od vyučujících


Luxová Anna 04.04.2019  Výuka ZOP 4.4.2019
Ve čtvrtek 4.4.2019 se studenty ZOP - exkurze do Židovského muzea. Sraz je ve 13:20 před Informačním a rezervačním centrum Maiselova 15, Praha 1.
Studenti si připraví 35,- Kč na vstupné.