Informace od vyučujících


Hubrtová Jitka 14.02.2019  VO 2K,2M - LIT 1
Dne 19.2. odpadá výuka. Hodiny budou po vzájemné domluvě nahrazeny dne 5.3. od 10.00 v ucebně 1.1.