Informace od vyučujících


Buřilová Marcela 31.01.2019  VO 2, VO 3 - zápis do indexu
Zapisovat do indexu budu v pondělí 4. února 9-9.30 v učebně 1.4. Zároveň bude možnost vyzvednout si podepsané dohody o praxi.