Informace od vyučujících


Skopec Antonín 30.01.2019  VBA a PHP
Studentům, kteří mají zapsán v tomto semestru předmět PHP nebo VBA, připomínám nutnost odevzdat projekty do konce zkouškového období.