Aktualita


Antonín Skopec 30.01.2019  Zápis předmětů pro další semestr (VO1IKMS,VO2IKMS,VO3IKMS)
Zápis předmětů pro studenty Informačního managementu a Informační média a služby (třídy VO1IKMS-VO3IKMS) byl spuštěn.
Odkaz Zápis rozvrhu v intranetu.
Návod na tvorbu seznamu naleznete v sekci FAQ na webu www.sks.cz.
Případné individuální problémy a změny v rozvrhu řešte pouze osobně v 1.7 pondělí až pátek od 8:00 do 9.00 hodin!!!
Formu a obsah studia v předmětech, které nejsou součástí aktuálního semestru pro vaši třídu a máte je v tomto semestru zapsané (chybějící předměty z minulých semestrů), si osobně dohodněte s příslušným vyučujícím. Vytištěný a podepsaný zápisový list je nutno odevzdat do začátku semestru.