Informace od vyučujících


Šimek Eduard 24.01.2019  SVM - VO3K, VO3M - výsledky závěrečného testu
Bodové hodnocení a známky jsou zapsány v systému. Kdo neuspěl, má možnost opravy v náhradním termínu, případně po domluvě. Zápis do indexu v pátek 25. 1. (10 - 12,00 hod.) před sborovnou.