Informace od vyučujících


Skopec Antonín 09.01.2019  PHP, VBA
Studentům, kteří mají zapsán v tomto semestru předmět PHP nebo VBA, připomínám nutnost odevzdat projekty do konce zkouškového období.