Informace od vyučujících


Buřilová Marcela 09.01.2019  SEP - VO3 I,K,M posun v rozvrhu
Vzhledem k exkruzi POG se posouvá hodina pro seminář k absolventské práci. Začínáme v 8 hodin v učebně 1.3