Informace od vyučujících


Šimek Eduard 21.11.2018  SVM - VO3K, VO3M
Připomínám, že v pátek 23. 11. se v rámci výuky SVM koná exkurze do centrálního depozitáře NM v Terezíně. Časové dispozice a doprava podle domluvy při minulé výuce 19. 11. Vedoucí exkurze Mgr. L. Šaldová, Ph.D. (divadelní odd. NM).